• topsprawdziany.pl

Kartkówka z szereg homologiczny alkanów

15 czerwca 2019 23:06Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2- 1) Metan CH 4. 4) Butan C 4 H 10. 7) Heptan C 7 H 16. 10) Dekan C 10 H 22. 2) Etan C 2 H 6.Alkohole podobnie jak węglowodory tworzą szereg homologiczny. Szeregiem homologicznym nazywamy grupę związków organicznych, w której każdy następny przedstawiciel różni się od swojego poprzednika o stałą grupę, składającą się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu węgla -CH 2 - (tzw. grupę metylenową).Każde z nich jest utworzone dzięki parze wspólnych elektronów. Jeden z elektronów tworzących to wiązanie pochodzi od atomu węgla, drugi zaś od atomu wodoru. Są to wiązania kowalencyjne. Kąt między nimi „wodór-węgiel-wodór" wynosi 109. Cząsteczka CH4 ma kształt tetraedru, w centrum którego znajduje się atom węgla. 2.A co w przypadku uczniów, którzy dopiero rozpoczęli naukę alkanów? Ich szereg homologiczny, czyli zbiór związków o podobnych właściwościach i budowie, może stanowić problem, jeśli chce się szybko przyswoić wszystkie alkany. Fiszkoteka oferuje najlepszy sposób zapoznania się z tego typu wiedzą.Szereg homologiczny alkanów. Alkanem o najprostszej budowie jest metan, który zawiera jeden atom węgla i cztery atomy wodoru: Wzór strukturalny związku informuje nas o jego budowie, czyli sposobie połączenia atomów, w przeciwieństwie do wzoru sumarycznego, który podaje jedynie rodzaj i ilość atomów wchodzących w skład cząsteczki.Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów.

Test gimnazjalny z chemii.

Test składa się z 10 pytań.d) Szereg homologiczny alkanów Metan CH4 Etan C2H6 Propan Butan Pentan Heksan Heptan Oktan Nonan Dekan 8. Szereg homologiczny - zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w której każdy kolejny związek chemiczny ma o jedną grupę CH2 więcej 9.Metan - pierwszy węglowodór w szerego homologicznym alkanów.Alkohole - kartkówka. ALKOHOLE - gr. O 2 = C + 7 H 2 O 4.Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy C, H i O w czterech początkowych związkach szeregu homologicznego alkoholi. 5.Ile gramów czystego etanolu znajduje się w 1 kg 95% spirytusu? .•co to jest szereg homologiczny, •co to są węglowodory, •co to są alkany. b) Umiejętności Uczeń umie: •podać nazwy, wzory alkanów, •zbudować model cząsteczki alkanu, •obliczyć masę cząsteczkową danego alkanu. Metoda i forma pracy Wykład nauczyciela, ćwiczenia praktyczne, praca z klasą. Środki dydaktyczneZadania z chemii sprawiają ci kłopot? Szukasz pomocy? A może gotowych odpowiedzi? Wszystko czego szukasz znajdziesz na tej stronie. Jeżeli będzie brakowało jakiegoś zadanie, podeślij je na e-mail: [email protected] albo na , a postaramy się rozwiązać je jeszcze tego samego dnia.SZEREG HOMOLOGICZNY ALKANÓW Metan CH 4 CH4 Etan C2H6 CH3-CH3 Propan C3H8 CH3-CH2-CH3 Butan C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3.

SZEREG HOMOLOGICZNY CYKLOALKENÓW CH Cyklopropen C3H4 H2C CH H2C CH Cyklobuten C4H6 H2C CH H2C .Homologi ,.

Im bliżej siebie leżą homologi w szeregu , tym ich właściwości są bardziej do siebie podobne .Szereg homologiczny - szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach,. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42.*!*Szereg homologiczny alkanów*!* Wybierz wzór sumaryczny danego alkanu Rozwiąż test » Jeszcze nie rozwiązywałeś/aś tego testu. .Grupa alkanów uszeregowana według długości łańcuchów węglowych stanowi szereg homologiczny alkanów. Dalsze elementy tego szeregu określane są jako wyższe alkany (według różnych kryteriów jako wyższe alkany przyjmuje się np. homologi o łańcuchu >C 6, >C 10 lub >C 16).Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć. Zbiór zadań maturalnych:alkany testalkany quizalkany sprawdzian z chemi 8 klasa Zobacz również: Bezkręgowce, stawonogi, budowa stawonogów, test #1 Bezkręgowce, pierścienice, budowa pierścienic, test #1 Alkany - węglowodory nasycone - chemia - zadania otwarte #1 Alkeny test #1Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim Test gimnazjalny z chemii.

#alkany #szeregi #homologiczne #weglowodory.

Materiały powiązane z testem: Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie. Test: Wzory Alkany, alkeny, alkinySzereg homologiczny alkanów. Następne atomy wodoru mogą być podmieniane atomami węgla, przez co powstają coraz dłuższe łańcuchy węglowodorowe. Przy czym zawsze zachowana jest czterowartościowość węgla. Rozpatrzmy kolejne przykłady związków o łańcuchach z trzema, czterema i .Aminy tworzą szereg homologiczny, podobnie jak alkohole, czy kwasy karboksylowe. Metyloamina to najprostsza amina w tym szeregu. Jest gazem bezbarwnym, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma zapach nieświeżych ryb (powstaje podczas rozkładu ryb), jest trująca, palna, wykazuje odczyn zasadowy, podobnie jak inne aminy.Obraz "SZEREG HOMOLOGICZNY" pochodzi z podręcznika "Chemia nowej ery 3", przepraszam za jakoś, ale właśnie mi skaner wysiadł. Wzory węglowodorów skopiowałam ze strony Wszystkie informacje wzięłam z zeszytu od chemii z klasy trzeciej, zmieniając nieco treść, by wszystko było bardziej zrozumiałe :)5. Szereg homologiczny to: A - grupa pierwiastków tworząca alkany B - jedna z właściwości pierwiastków, którą można znaleźć na układzie okresowym C - metoda uzyskiwania metanu D - zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych 6.najprostsze węglowodory z podwójnym i potrójnym wiązanie węgiel - węgiel: eten (etylen) i etyn (acetylen) szereg homologiczny alkenów i alkinów oraz ich wzory ogólne zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów o kilku atomach węgla w cząsteczce ćwiczenia dotyczące wzorów i nazw alkenów i alkinów 5 Węglowodory nienasycone -Szereg homologiczny to zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach, które jeśli uporządkujemy według wzrastającej liczby atomów węgla, to każdy kolejny związek różni się od poprzedniego o grupę CH 2.

Wzór ogólny alkanów ma postać C n H 2n+2, gdzie n to liczba atomów węgla w cząsteczce.Alkany uszeregowane.

Alkeny - węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach jest jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. Nazwę alkenu tworzymy zmieniając w nazwie odpowiedniego alkanu końcówkę -an na -en, alken o 3 atomach węgla to propen (alkan o 3 atomach węgla to propan).Witam mam pojutrze kartkówkę z Chemii i muszę dostać 4 mam na dzień dzisiejszy 1,1,4 oceny i chce to poprawic. 1.Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów których masy cząsteczkowe wynoszą:. Ogólnie najpierw dobierasz węgiel, potem wodór a na końcu tlen. Gdyby przy tlenie .butan. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla w łańcuchu oraz końcówki (przyrostka) -an. Tabela 1 Liczba atomów C Nazwa alkanu Liczba atomów C Nazwa alkanu 1 metan 7 heptan 2 etan 8 oktan 3 propan 9 nonan 4 .a) 4. b)Nazwy wszystkich węglowodorów nasyconych mają końcówkę -tan. c) Węglowodory uporządkowane według zwiększającej się o jeden. tworzą szereg homologiczny , w którym każdy następny węglowodór różni się od poprzedniego grupą.Jest pierwszym członem szeregu homologicznego kwasów monokarboksylowych, nasyconych. Jego nazwa wywodzi się stąd, że został wyodrębiony z jadu mrówek. Występuje również w jadzie pszczół i w liściach pokrzyw.Szereg homologiczny alkanów Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje i wzory - Bezpłatnie pomagamy w rozwiązywaniu zadań. Rozwiązaliśmy już ponad 9000 zadań..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz