Rozprawka godność człowieka antygona

30 marca 2020 08:01


Pobierz: rozprawka godność człowieka antygona.pdf

Antygonie zależało tylko na obronie godności człowieka, chciała zapewnić swojemu bratu pochówek. Niestety, jej postawa, według Kreona, zasłużyła jedynie na śmierć. Śmieć, na którą z pewnością nie zasłużyła. Na sądzie przed Kreonem zachowała dumę i godność, nie wypierała się swojego czynu i nie prosiła o wybaczenie.W formie rozprawki ustosunkuj się do twierdzenia , że "Antygona" Sofoklesa to studium godności ludzkiej. Argumenty z tymi ludzmi : 1.Kreon a)broni godności swojej , jako władcy -jest nieugięty , nie liczy sie żadnymi argumentami (antygony , Hajmona , Terezjasza)-uparcie trwa przy swoim postanowieniu b)bron i godności swojej jako mężczyzny -nie moze sie pogodzić z tym , że .Dusza człowieka, którego ciało nie zostało odpowiednio pochowane błąkała się i nie mogła zaznać spokoju. Uważam, że Antygona była w pełni świadoma konsekwencji swojego postępowania i chciała oddać należny szacunek bratu, ponieważ bardzo go kochała.Słowo "godność wskazuje na cechę wyrażającą wielkość , wyjątkowość. Godnosc jest cechą nie tylko człowieka : chociaz określa sie nią wszystko , co wyszło z rąk Boga, co zostało przez Niego powołane do istnienia , to jednak w odniesieniu do człowieka wyraża ona szczegolną godność.Antygona skrzywdzona zakazem pochówku swego brata, pełna determinaci, miłości braterskiej, silnej woli i odwagi kierowała się emocjami.

Ismena natomiast była rozważna i nie sprzeciwiała się rozkazowi Kreona, który uważany był za mądrego i.

Antygona nie myśląc o konsekwencjach, zosała ukarana za swój zgubny czyn.Godność człowieka - poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, co wyraża się w pragnieniu posiadania także szacunku ze strony innych z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne.Ma ona dwoisty charakter i odnosi się do godności osobowej i osobowościowej. Ta pierwsza jest właściwa każdemu człowiekowi, należna mu z samego faktu bycia .Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona". Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?" Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.

Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada.

Sądzę, iż powody, którymi kierowała się Antygona podejmując taką, a nie inną decyzję są szlachetne i zasługują na szacunek. Broniąc stanowiska Antygony, chciałabym przytoczyć kilka ważnych argumentów.82% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy? - rozprawka; 78% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon. 85% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka. 88% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka. 86% Antygona to deamat antyczny .Napisz czym jest godność dla bohaterów tragedii takich jak : Sofoklesa , Krona , Antygony , Heimona , Ismeny. />Zadanie dotyczy lektury ''Antygona'' Zadanie powinno wyglądać jak długie wypracowanie.Antygona uważa, że człowiek nie ma prawa mieszać się w sprawy bogów, ingerować w sferę pozaziemską. Jest gotowa oddać życie za to, co dla niej święte. Po stronie profanum - spraw ziemskich - stoi Kreon. Nie zauważa on, że każdy człowiek podlega bogom i przeznaczeniu. Wydaje rozkazy nie uwzględniając tej prawdy."antygona" sofoklesa to studium godnoŚci ludzkiej ? w formie rozprawki ustunkuj sie do twierdzenia , Że "antygona" sofoklesa to dtudium godnosci ludzkiej .Rozprawka z Antygony ! Prosze o rozprawke z antygony wstęp 4-5 zdan rozwinięcie 10-12 zdań zakończenie 4-5 zdań Prosze pilne potrzebuje na poniedziałek.

Daje naj ;p.

Antygona doskonale to wiedziała i postanowiła pochować Polinika, ponieważ nie będąc w Hadesie po śmierci, człowiek cierpi i chciała zaoszczędzić tych katuszy .Rozprawka będzie wyglądać wtedy estetycznie i przejrzyście, a ocena nie pójdzie w dół ze względu na brak tych jakże ważnych elementów. Jeśli chodzi o argumenty czy kontrargumenty, dobrze jest wyszukać ich jak najwięcej, by praca była dobrze rozwinięta i bogata w przykłady.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., Kto miał rację Antygona, czy Kreon? Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią. Antygona .Najstraszliwszy był głód, który potrafił zabić całą moralność w człowieku. Ludzie głodni obsesyjnie myśleli o jedzeniu, było ono dla nich jedynym celem, dla którego znosili wszystkie upokorzenia. Grudziński pokazuje w ,,Innym świecie" także tych, którzy do końca zachowali godność, nie pozwolili się poniżać strażnikom.Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" oraz do innych tekstów kultury.Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)? I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.

Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.Aby dobrze przygotować się do.

Robimy to podczas każdej lekcji, a rozprawka pisana w klasie lub w domu ma te sprawności ugruntowywać i podwyższać. Forma rozprawki problemowej to zazwyczaj charakterystyka postaci połączona z analizą, streszczeniem i .Moim zdaniem istnieją wypadki, gdy można usprawiedliwić postępowanie człowieka sprzeczne z zasadami etyki, ze stanowionym prawem moralnym, jeżeli jest ono związane z koniecznością działania w imię wyższych racji państwowych. Taki właśnie przypadek przedstawiony został w „Antygonie".Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny. - Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Natura człowieka na podstawie Antygony. 0 głosów. 292 wizyt. Napisz o naturze człowieka stasimo 1 Antygona Sofokles. rozprawka-. Czym jest godność człowieka.rozprawka na podstawie Antygony Sofoklesa. zadanie dodane 7 listopada 2010 w Język polski przez użytkownika nalagi .3. Udowodnij tezę, że Antygona postąpiła słusznie, przeciwstawiając się Kreonowi i narażając własne życie. Antygona i Kreon jako bohaterowie tragiczni - charakterystyka postaci. Udowodnij tezę, że jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka jest godność osobista. W swojej pracy przywołaj jedenSądzę że wolność jest istotną wartością w życiu człowieka. Wolność to swoboda wyrażania swoich uczuć i emocji. Gdyby nie panowała wolność nasze życie byłoby ciężkie tak jak kiedyś, kiedy nasz kraj był pod zaborami przez ponad 100 lat. Swoja tezę chciałbym uargumentować."Antygona"-tekst muzualny cz bliski współczesnemu człowiekowi?(rozprawka) Jak bardzo różni się dzisiejszy wiek od starożytności?Cywilizacje bardzo szbko się rozwijają,nowe technologie,wyprawy na księżyc, czy to wszystko zmienia człowieka? CZłowiek śpieszy się coraz bardziej, ale ciągle jest taki sam.Antygona musi dokonać wyboru między dwiema racjami, z których obie są bardzo ważne, ale sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do pochowania zwłok Polinejkesa i oddania mu należnej czci.Moim pierwszym argumentem będzie to , że człowiek nie może "Łamać święte prawa Boże ". Od wieków nasza wiara nakazuje nam umarłych pogrzebać. Antygona jako osoba wierząca,czuła się zobowiązana do pochówki,nawet kara śmierci nie odwiodła jej od tego zamiaru.Jej wiara w Boga była silniejsza niż nakazy i zakazy króla.Gdyby nie jego pomoc, Santiago nie miałby co jeść - jednocześnie Manolin pomaga mu w ten sposób, by stary rybak mógł zachować godność. Problematyka „Stary człowiek i morze" to dzieło otwarte na wiele interpretacji. Może być uznane za metaforyczną opowieść o zmaganiu się człowieka ze światem..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz