Rozprawka problemowa antygona

21 kwietnia 2020 04:25


Pobierz: rozprawka problemowa antygona.pdf

Rozprawka problemowa poradnik część 1 | część 2 Rozprawka problemowa przykłady. Na przykładzie sformułowanych do ćwiczeń tematów przeanalizuj przykładowe rozprawki. Główne ich części: "Rozwinięcie - analiza fragmentu z arkusza" zostały napisana bez odwoływania się do całości lektury. To celowy zabieg, ponieważ na .Z całą pewnością Antygona nie walczyła tylko o swoje racje, ale również o honor rodziny, którą od lat prześladował okrutny los. Polinejkes oprócz Ismeny był jedynym żyjącym członkiem rodziny, dlatego Antygona zdecydowanie była przeciwna decyzji króla, który uznał jej brata za zdrajcę.Kreon czy Antygona? Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce. Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył się jego pogrzeb. Z kolei Antygona kochająca swego brata, złamała zakaz władcy Teb, gdyż nie chciała narazić się bogom.82% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy? - rozprawka; 78% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon. 88% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka. 85% Czy Antygona zasłużyła na śmierć? 85% Kto twoim zdaniem w dramacie "Antygona" jest postacią tragiczną?Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt.

„Antygona".

Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Jestem całkowicie przekonana, że Antygona postąpił słusznie buntując się przeciwko zakazowi Kreona. Sądzę, iż powody, którymi kierowała się Antygona podejmując taką, a nie inną decyzję są szlachetne i zasługują na szacunek. Broniąc stanowiska Antygony, chciałabym przytoczyć kilka ważnych argumentów.„Antygona" jest utworem przystosowanym do wystawiania na scenie. Została napisana w starożytności, ale jest tragedia ponadczasową. Główną bohaterka jest Antygona, która wbrew rozkazowi króla, zamierza pogrzebać swojego brata. Swój czyn przypłaca śmiercią, ale łamiąc ziemskie prawo, przestrzega prawa boskiego.Od zarania dziejów ludzie próbują znajdować racjonalne uzasadnienia różnych wydarzeń przyczyny znajdowania się w takim a nie innym położeniu Nie mogącMatura pisemna z języka polskiego - rozprawka - poradnik. Jak napisać rozprawkę uwzględniając wymagania egzaminacyjne, kryteria ocen i punktów na 100%Antygona uważa, że śmierć w tym przypadku będzie mniejszym złem i decyduje się na pierwsze rozwiązanie.

Antygona tylko pozornie panuje nad własnym życiem.

Tak naprawdę rządzą nim siły wyższe. Ludzie antyczni wierzyli bowiem, ze przeznaczenie każdego człowieka jest z góry ustalone przez bogów. Nigdy nie można go zmienić.Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015. Poradnik dla każdegoW rozprawce użyj tych argumentów, które uznałeś za najlepsze. Pomyśl, czy do tematu rozprawki pasują jakieś znane ci cytaty. Jeśli tak, wypisz je i zastanów się, jak wpleść je w tekst. Napisz plan rozprawki i ściśle się go trzymaj. Nie zapominaj o ciekawym wstępie i zakończeniu.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Pomocy Proszę ! Rozum-Siła człowieka czy źródło pychy prowadzącej do klęski? Rozważ problem, analizując podany fragment i odwołując sie od wybranego dramatyu antycznego oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyc co najmniej 250 wyPróby tej podjął się Edyp. Ku zdziwieniu wszystkich, poprawnie odpowiedział na zagadkę Sfinksa, który następnie rzucił się w przepaść. Król dotrzymał słowa.Edyp ożenił się z Jokastą i zaczął panować w Tebach. Małżonkowie mieli liczne potomstwo dwie córki (Antygonę i Ismene) i dwóch synów (Polinejkesa i Eteoklesa).Antygona musi dokonać wyboru między dwiema racjami, które obie są ważne i sprzeczne ze sobą.

Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do pochowania zwłok brata.

Chowając go jednak wchodzi w konflikt z prawem, gdyż Kreon zabronił pod karą śmierci .*wynotuj temat rozprawki (w ten sposób łatwiej Ci będzie kontrolować, czy treść budowanego wypracowania jest zgodna z omawianym zagadnieniem), *zapisz tezę lub hipotezę, *wypisz w punktach, najlepiej w formie krótkich haseł, wszystkie argumenty i logicznie je uporządkuj - od najważniejszego do najmniej ważnego bądź odwrotnie,Oluska15. Proszę o pomoc, Pilne! ROZPRAWKA PROBLEMOWA TEMAT: rozum - siła człowieka czy źródło pychy prowadzącej do klęski? Rozważ problem analizując podany fragment i odwołując się do wybranego dramatu antycznego oraz innego tekstu kultury.Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)? I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym. Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.Rozprawka na podstawie Antygony. Z pośród 2 tematów wybierz 1 1. ROZPRAWKA: Kreon czy Antygona - na czyją korzyść przechyla się szala racji? 2. ROZPRAWKA: Uzasadnij, że "Antygona" Sofoklesa jest dramatem antycznym. Proszę choćby o link z podobnym tematem.Rozprawka z Antygony ! Prosze o rozprawke z antygony wstęp 4-5 zdan rozwinięcie 10-12 zdań zakończenie 4-5 zdań Prosze pilne potrzebuje na poniedziałek.

Daje naj ;p Czy antygona postąpiła słusznie pochowując brata ? .Rozprawka maturalna problemowa to nowy.

Poradnik dla każdego maturzysty.I. O rozprawce maturalnej Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki problemowej lub interpretacji tekstu poetyckiego.Zobacz przykładowe rozprawki i porady na stronie Rozprawka interpretacja tekstu poetyckiego. Plansza, schemat rozprawki interpretacyjnej. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny. - Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy: "Antygona" Sofoklesa na maturze z polskiego Odpowiedzi, pytania, arkusze 20.11.2018. Większość zdających wybrała rozprawkę z „Lalki .B. Uzasadnienie stanowiska jest oceniane ze względu na to, czy jest trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione. Uzasadnienie nie musi być graficznie wyodrębnioną częścią rozprawki. Uzasadnienie pogłębione to uzasadnienie, w którym zdający wnikliwie odniósł się w rozwinięciu do wszystkich elementów polecenia. Uzasadnienie trafne zawiera logicznie poprawne argumenty (czyli .Teza: Rozum jest źródłem pychy i klęski Argumenty za: postać Kreona w dramacie „Antygona" Sofoklesa. Nie chciał pozwolić Antygonie na pochowanie swojego brata czym doprowadził swoje rodzinę do rozpaduPostać Raskolnikowa ze „Zbrodni i kary", ogarnięty przeświadczeniem na temat tego, że posiada rozum i świadomość moralną wyższą od innych, postanawia dopuścić się .Schemat planu rozprawki Temat rozprawki 1. Wstęp a. Wprowadzenie do tematu, np. Każdy człowiek pragnie być wolny, sam decydować o sobie, kształtować własną osobowość. Problem wolności człowieka staje się w związku z tym naczelnym tematem rozważań filozofii i literatury. W tej kwestii pojawiają się dwa zasadnicze stanowiska.Nawiązując do tematu rozprawki, postaram sie udowodnić na podstawie przykładów z Biblii,że cierpienie jest czestym motywem przewijajacym sie w biblii. Pisząc bede wzorowała sie na Hiobie,Jezusie Chrystusie,Matce boskiej i Abrachamie. Według mnie cierpienie ma sens i jest nieodłącznym elementem naszego życia..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz