• topsprawdziany.pl

Rozprawki

Rozprawka kordian podroze

Napisz rozprawkę na temat : Czy podróże kształcą? Pani z j. polskiego kazała nam na taki temat napisać rozprawkę i mamy odpowiedz uwzględnić 5 wybranymi lekturami i ich bohaterów. Lektury mają być gimnazjalne.Wymienić miejsca gdzie był to każdy potrafi nawet po szybkim przejrzeniu książki? Szukając pracy pod hasłem Kordian i jego podróże od taki przypadkowy człek, który co nieco chce nadrobić treści nic, a nic nie wnioskuje z tej śmiesznej wypowiedzi.Kordian to młody poeta, tytułowy bohater ...

Czytaj więcej

Rozprawka makbet i inne teksty kultury

(L) William Szekspir Makbet; Makbet - bohater tragedii Williama Szekspira - dopuścił się królobójstwa, a w konsekwencji tego czynu doprowadził do śmierci kilku innych jeszcze osób, w tym swojego najbliższego przyjaciela. Do zbrodni pchnęła go żądza władzy i chora ambicja, którą podsycała w nim żona, Lady Makbet.Lady Makbet pozornie ma silniejszą psychikę niż jej mąż, ale to ją żądza władzy doprowadziła do załamania - popełniła samobójstwo. Makbet również stopniowo popada w obłęd. Tak jak jeg ...

Czytaj więcej

Rozprawka wzór cke

W „Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego" podano między innymi, że rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej, która wymaga od zdającego odwołania się do załączonego tekstu oraz do wybranego tekstu/wybranych tekstów kultury. W przypadku,UWAGA: Praca jest w pełni analityczna i nie może zamknąć się w mniej niż 250. wyrazach (około 1 strona A4).Jeśli dobrze odczytasz dzieło, to każdy wątek będzie kolejnym argumentem. Im więcej ich będzie, tym wyższa ocena. ...

Czytaj więcej

Rozprawka z edypa

Każdy z was płacze jedynie nad sobą. Ja nad pospólną i własną żałobą?, ?Bardziej mnie nęka cierpienie ludu niż własna udręka? obiecuje znaleźć winnego i go ukarać: ?Z wami ja wspólnie siły złączeni / Spłacę dług bogu i dług naszej ziemi?. Kluczowym momentem dramatu jest rozmowa Edypa z Tyrezjaszem.W rozprawce z hipotezą rozważamy przypuszczenie, analizując dowody "za" (argumenty) i "przeciw" (kontrargumenty). Przykładowa rozprawka z tezą - wzór - Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródł ...

Czytaj więcej

Rozprawka z lektury dywizjon 303

Rozmawiał z nimi, obserwował i podziwiał charakter. Już w przedmowie napisał, że chłopcy z Dywizjonu 303 są wspaniali również na ziemi. Z jego słów możemy wywnioskować, że nie tylko ich bohaterskie czyny, ale też niezwykła postawa w życiu codziennym dawała dobre świadectwo obserwatorom.W związku z czym w niniejszym wypracowaniu postaram się udowodnić, że "Dywizjon 303" można zaliczyć do literatury faktu. Rozprawka Zaliczaj.pl. Dywizjon 303 Dywizjon 303 Dywizjon 303 Serwis Sciaga.pl nie odpow ...

Czytaj więcej

Przemówienie na temat czy warto czytać książki

Temat: Warto czytać lektury szkolne. Treść przemówienia: Koleżanki i koledzy, Książki, jak mawiał Francis Bacon „to okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie." Nasuwa się więc pytanie, czy warto czytać szkolne lektury?Istnieją poważne przesłanki do czytania. Oto 12 powodów, dla których warto czytać książki. 12 powodów do czytania: Poszerzenie słownictwa.Czytając, obojętnie co by to było, czy specjalistyczne branżowe czasopis ...

Czytaj więcej

Rozprawka na temat antygony i kreona

Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią. Uważam, że rację w sporze miała Antygona. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które .Antygona i Kreon jako bohaterowie tragiczni - rozprawka. Antygona została skazana na zamurowanie żywcem i powiesiła się w więzieniu. Kreon zaś, zanim zrozumiał jak ciężko zawinił ...

Czytaj więcej

Wypracowanie fraszki jana kochanowskiego

W 1584 roku ukazały się w Krakowie „Fraszki" Jana Kochanowskiego. Miało to miejsce niedługo przed jego śmiercią. W sumie poeta napisał kilkaset fraszek, składających się na trzy cykle. Słowo „fraszka" pochodzi z języka włoskiego (frasca - gałązka, błahostka).Oznacza krótki utwór, zazwyczaj o żartobliwym charakterze.Fraszka- drobny utwór poetycki wierszem, często o charakterze żartobliwym, oparty na dowcipnym pomyśle, będący odmianą epigramatu.Nazwę gatunkową wprowadził z języka włoskiego Jan ...

Czytaj więcej

Rozprawki angielski rozszerzony

Rozprawka (esej) w języku angielskim na poziomie rozszerzonym - opinion, for and against, solutions to problems, discursive essay. Rozprawka, zwana również esejem (essay), jest formą pisemną w języku angielskim, z którą możemy spotkać się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia lingwistycznego, tj. studiach, oraz przy zdobywaniu certyfikatów językowych.Rozprawka typu For and Against lub Pros and Cons po angielsku. Rozprawka za i przeciw w języku angielskim - wzór, przykład, pr ...

Czytaj więcej

Dzuma rozprawka tematy

"Dżuma" jest powieścią parabola, czyli taką, w której pod realnością wydarzeń mieści się jej sens symboliczny, nie zawsze do końca dający się jedn.Podobne teksty: 85% "W ludziach jest więcej rzeczy, które zasługują na podziw niż na pogardę" ustosunkuj się do słów Alberta Camusa.; 83% Analizując wybrane utwory ustosunkuj się do problemu: "Krasicki - poeta gorzki, czy śmieszny?".; 85% Ustosunkuj się do słów Goethego "potykając się można zajść daleo, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się".Wy ...

Czytaj więcej