Wyniki wyszukiwania dla: antygona

Rozprawka antygona postać tragiczna

Myślę, że na podstawie wyżej przytoczonych argumentów udało mi się udowodnić, że Antygona byłą postacią tragiczną. Jedną z cech dramatu klasycznego był właśnie tragizm postaci, więc od samego początku wiedzieliśmy, że jakkolwiek nie postąpiłby główny bohater, czyli Antygona, to i tak jest skazany na klęskę.Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Antygona jako postać tragiczna - plan rozprawki. Antygona - bohaterka tragiczna („Antygona" Sofoklesa) Antygona- bohaterka tragedii Sofoklesa, postać tragiczna i heroiczna- charakterystyka; A ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona czy kreon kto ma racje

Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona". Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.„Antygona" Sofoklesa stawia nas przed trudnym rozstrzygnięciem pytania „Kto ma rację?- Antygona czy Kreon? W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił gdyż był on zdrajcą.Od dawna nurtował mnie problem: Kto ma rację? Kreon- bezduszny władca? Czy może Antygona-wrażliwa córka i siostrzenica królewska? W mojej pracy postaram się ująć wszystkie me refleksje dotyczące tego problemu. W dramacie Sofoklesa zarówno ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona tematy

90% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka. 76% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon. 82% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka. 84% Rozprawka - Antygona; 85% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brataW pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie. Uważam, że powody dla których Antygona przeciwstawiła się władzy Kreona w imię honoru rodziny były słuszne i są godne szacunku. Broniąc postawy Antygony pragnę przytoczyć parę istotnych argumentów.Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z któreg ...

Czytaj więcej

Rozprawka godność człowieka antygona

Antygonie zależało tylko na obronie godności człowieka, chciała zapewnić swojemu bratu pochówek. Niestety, jej postawa, według Kreona, zasłużyła jedynie na śmierć. Śmieć, na którą z pewnością nie zasłużyła. Na sądzie przed Kreonem zachowała dumę i godność, nie wypierała się swojego czynu i nie prosiła o wybaczenie.W formie rozprawki ustosunkuj się do twierdzenia , że "Antygona" Sofoklesa to studium godności ludzkiej. Argumenty z tymi ludzmi : 1.Kreon a)broni godności swojej , jako władcy -jest nieugięty , nie liczy sie żadnymi argumentami (antygony , Hajmona , Terezjasza)-uparcie trwa przy swoim postanowieniu b)bron i godności swojej jako mężczyzny -nie moze sie pogodzić z tym , że .Dusza człowieka, którego ciało nie zostało odpowiednio pochowane błąkała się i nie mogła zaznać spokoju. ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona

76% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon. 82% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka. 85% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy? - rozprawka; 85% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brataAntygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?" Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron. Król Te ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona władza

Antygonę natomiast uznał za buntowniczkę i skazał na śmierć. Władca prezentowany w "Antygonie" to człowiek, który kierował się przede wszystkim dobrem państwa, a jego celem było utrzymanie autorytetu władzy oraz sprawiedliwości. Uważam, że traktował on swoją władzę jako zaszczyt ale również i pokusę."Antygona" przedstawia tragiczny konflikt władzy praw boskich i władzy jaką dają prawa ziemskie. Poddanie się pierwszym z nich może prowadzić do tragedii, jednak zyskuje dla bohatera zwycięstwo za grobem, zwycięstwo moralne, etyczne, wieczne wsparte siłami bogów.W pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie Uważam że powody dla których Antygona przeciwstawiła się władzy Kreona w imię honoru rodziny były słuszne i są. racje Antygony a racje Kreona czy słuszna była postawa Antygony Czy Antygon ...

Czytaj więcej

Antygona wypracowanie gimnazjum

Antygona czy Kreon - kto miał rację? Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.„Antygona" Sofoklesa datowana jest na rok 442 p. Dzieło to zalicza się do cyklu trzech tragedii greckich opartych na micie o rodzie Labdakidów. Jego akcja toczy się już po śmierci Edypa, kiedy doszło do walk o tron pomiędzy Eteoklesem a Polinejkesem.Akcja utworu rozgrywa się w ciągu 24 godzin i jest ściśle związana z.Bohaterowie. Antygona - główna i tytułowa bohaterka tragedii, córka Edypa (który był królem Teb), siostra Ismeny, Polinejkesa (zdrajcy) i Eteoklesa; odważna, stawia prawa boskie ponad prawo Kreona (ludzkie), walczy o praw ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona kto miał racje

Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona". Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Kreon i Antygona to bohaterowie dramatu Sofoklesa. Autor w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami państwowymi. Konflikt ten dotyczy pochówku zwłok Polinika. Kto w tej sprawie ma racje? Kreon czy Antygona? Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?" Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron. Król Teb reprezentuje sw ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona sofoklesa

Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona". Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.W tragedii pt. " Antygona" autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na .77% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon. 82% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliw ...

Czytaj więcej

Rozprawka król edyp antygona

Jako przykłady bohaterów tragicznych mogą służyć „Antygona" i „Król Edyp" Sofoklesa. Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Jako niemowlę został porzucony w górach, ponieważ wyrocznia ostrzegła króla tebańskiego, że zostanie zabity z ręki własnego syna, który następnie ożeni się z jego małżonką, a swoją matką, Jokastą.Próby tej podjął się Edyp. Ku zdziwieniu wszystkich, poprawnie odpowiedział na zagadkę Sfinksa, który następnie rzucił się w przepaść. Król dotrzymał słowa.Edyp ożenił się z Jokastą i zaczął panować w Tebach. Małżonkowie mieli liczne potomstwo dwie córki (Antygonę i Ismene) i dwóch synów (Polinejkesa i Eteoklesa).Otóż Edyp miał zginąć jeszcze jako niemowlę. Tuż przed porodem jego matka Jokasta miała sen, w którym urodziła płonącą żagiew, od której spłonęło całe królestwo. Ojcie ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona czy kreon

Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona". Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?" Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.Czy Antygona postąpiła słusznie łamiąc zakaz Kreona? Czy ludzie słusznie obawiają się wojny? - rozprawka; Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kto poniósł klęskę - Kreon czy Antygona ...

Czytaj więcej

Rozprawka problemowa antygona

Rozprawka problemowa poradnik część 1 | część 2 Rozprawka problemowa przykłady. Na przykładzie sformułowanych do ćwiczeń tematów przeanalizuj przykładowe rozprawki. Główne ich części: "Rozwinięcie - analiza fragmentu z arkusza" zostały napisana bez odwoływania się do całości lektury. To celowy zabieg, ponieważ na .Z całą pewnością Antygona nie walczyła tylko o swoje racje, ale również o honor rodziny, którą od lat prześladował okrutny los. Polinejkes oprócz Ismeny był jedynym żyjącym członkiem rodziny, dlatego Antygona zdecydowanie była przeciwna decyzji króla, który uznał jej brata za zdrajcę.Kreon czy Antygona? Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce. Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona kreon

Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Kto miał rację - Kreon czy Antygona? Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona". Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?" Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron. Król Teb reprezentuj ...

Czytaj więcej

Rozprawka antygona ginie ale klęskę ponosi kreon

Jednak umarły był zdrajcą ojczyzny i Kreon, król Teb, przestrzegając prawa ziemskie, kierując się rozumem oraz dobrem państwa, rozkazał pozostawić go bez pochówku. Dlatego w tej rozprawce postaram się dowieść słuszności następującej tezy: „Antygona ginie, a Kreon ponosi klęskę". Pierwszym argumentem, jaki chciałbym .Jednak umarły był zdrajcą ojczyzny i Kreon, król Teb, przestrzegając prawa ziemskie, kierując się rozumem oraz dobrem państwa, rozkazał pozostawić go bez pochówku. Dlatego w tej rozprawce postaram się dowieść słuszności następującej tezy: „Antygona ginie, a Kreon ponosi klęskę".Kreon i Antygona to bohaterowie dramatu Sofoklesa Autor w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron praw boskich z prawami państwowymi Konflikt ten. Kto ma rację Kreon czy Antygona rozprawka. Kon ...

Czytaj więcej

Bunt rozprawka antygona

Bunt Antygony jest konsekwencją jej niezłomnych zasad moralnych, które kazały jej pogrzebać zmarłego brata, uznanego przez władcę za zdrajcę. Antygona śmiertelnie poważnie traktująca prawo boskie, gotowa jest oddać życie w obronie ich nakazów.Bunt-siła destrukcyjna czy twórcza ? Rozwiąż problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury. Mogły mi ktoś podać chociaż do czego mam się dokładnie odnieść !Aby rozpatrywać zjawisko buntu w literaturze, należy się najpierw zastanowić, czym właściwie jest „bunt.". Słownik języka polskiego podaje dość prostą definicję, mianowicie, że jest to «sprzeciw, protest, opór». Bunt jest zjawiskiem bardzo.Sofokles antygona król kreon rozkazuje pogrzebać jednego z braci antygony zgodnie z honorami, a drugiego r ...

Czytaj więcej