Test Siła nacisku na podłoże. Parcie a ciśnienie., podrozdział podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Zadania z Fizyki-Ciśnienie. 1.Średnia powierzchnia stopy wynosi 100 cm(2).Oblicz ciśnienie.Jakie wywiera na podłodze człowiek o masie 80kg ? 2.Pole powierzchni ostrza igły wynosi 0,05 cm(2).Oblicz ciśnienie.Jakie wywiera igła,gdy działamy na nią siłą 5N ?Sprawdzian z fizyki: wzory i symbole wielkości fizycznych. Kartkówka - wzory i symbole klasa III gimnazjum. Wzór na ciśnienie. Wzór na drogę w ruchu jednostajnym. Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnym. Wzór na drogę w ruchu jednostajnie .Test Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne - ich znaczenie w przyrodzie, podrozdział podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 dla Klasa ...