Kartkówka 19, grupa A i B wraz z kartą odpowiedzi. Kartkówka zawiera zadania sprawdzające stopień opanowania przez ucznia aktualnie przerabianego materiału. Obejmuje temat: skala i plan, diagramy. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!KARTKÓWKA nr 15 TEMAT: OBWÓD PROSTOKĄTA 1. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe - literę F. a) Na rysunku są trzy trójkąty, z których jeden to trójkąt KDE. b) Na rysunku są cztery prostokąty. c) Prostokąt MCBA jest kwadratem. d) Obwód kwadratu MYSZ jest cztery1 Terminarz: 3g 7 lutego 3b, 3e 8 lutego 3a, 3c, 3f 9 lutego Kartkówka powtórzeniowa nr 2 Zagadnienia: 1. czas słoneczny 2. ruch obrotowy i obiegowy Słońca 3. dni charakterystyczne, oświetlenie Ziemi Ad. Czas słoneczny Cza uniwersalny c ...