Wyniki wyszukiwania dla: liczby całkowite

Sprawdzian klasa 6 liczby całkowite

Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Liczby całkowite. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty.Liczby całkowite - zadania z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.Scenariusz zajęć z matematyki w klasie VI przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej znajomość i akceptowanie kryteriów oceniania uczniów. Sprawdzian "Liczby całkowite" w wersji do wydrukowania (plik pdf) Cechy podzielności przez 2, 4, 5, 10 i 100;Liczby całkowite - Sprawdzian - Klasa 5. Sprawdzian dla klasy 5 zawiera zadania z zakresu:. Liczby całkowite. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut.Lp. Uczeń potrafi: Numer zadania. Zaz ...

Czytaj więcej

Sprawdzian z matematyki klasa 6 liczby całkowite

Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Liczby całkowite. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut.Liczby całkowite - zadania z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Liczby całkowite. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut.KLASA SZÓSTA. PRACA KLASOWA I. Dodawać i odejmować liczby całkowite. 1,5,6,7. Mnożyć i dzielić liczby całkowite. Na I semestr liczba ocen bardzo dobrych z matematyki stanowiła 10% , dobrych 20% , dostatecznych 35 %, dopus ...

Czytaj więcej

Kartkówka liczby całkowite

Liczby całkowite - zadania z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.Liczby całkowite - sprawdzian wiadomości kl.5. Zadanie 1. Narysuj oś liczbową i zaznacz na niej następujące liczby: -4, 5, 2, 0, -1, -7 Zadanie 2.Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Liczby całkowite. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut.70% liczby 90. 50% liczby 130. 45% liczby 220. Zadanie 3 (3p.) Znajdź liczbę, której 15% jest równe 3,75. Zadanie 4 (5p.) W pewnej szkole jest 900 uczniów. Na I semestr liczba ocen bardzo dobrych z matematyki stanowiła 10% , dobrych 20% , dostatecznych 35 %, dopuszczających 20 % , a resztę to oceny niedostateczne.Kartkówka „L ...

Czytaj więcej

Kartkówka liczby całkowite klasa 6

Liczby całkowite - zadania z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej.Liczby całkowite - Sprawdzian - Klasa 6. Sprawdzian dla klasy 6 zawiera zadania z zakresu: Działania na liczbach ujemnych; Wykorzystanie liczb ujemnych w zadaniach tekstowych; Rozstrzyganie, czy dany wynik jest dodatni czy ujemnytesty dla klas 3, test z matematyki dla klasy 3 podstawowej, zadania z matematyki dla dzieci, zadania matematyczne szkoła podstawowa, testy dla klasy 4, zadania z matematyki dla klasy 3 szkoły podstawowej, testy dla klasy 3, zadania matematyczne dla klasy 5 szkoły podstawowej, zabawy matematyczne dla dzieci, zadania z matematyki klasa 3, testy dla 3 klasy podstawowej, testy dla klasy 1 .Liczby całkowite - Sprawdzian - Klasa 5. Sprawdzian dla klasy 5 zawiera zadania z zakresu:. Liczby całkowi ...

Czytaj więcej