Czy współczesne społeczeństwo jest tolerancyjne? - rozprawka. Poza tym posiadamy różne style i gusty, a jak dobrze wiadomo „o gustach się nie dyskutuje". Może nam się coś nie podobać, ale nie musimy swojej opinii wyrażać głośno. Bardzo często przyczyną niemodnego czy .W społeczeństwie, o którym mowa następuje przesadne rozbudowanie prawa, sztywnych reguł postępowania w postaci nakazów i zakazów. Oprócz narzucania myślenia zaciekle zwalcza się przejawy własnej inicjatywy i zmian. W celach bezpieczeństwa przyporządkowuje się jednostki do formalnych grup.W konsekwencji na naszych oczach tworzy się nowy typ człowieka, jakby nowa „rasa" ludzi o specyficznej wrażliwości i formie wypowiadania się i odnoszenia do innych, o nowym sposobie rozumienia siebie i świata, o nowej strukturze myślenia, ...